Theo Sở Công thương Hà Nội, hiện nay hệ thống tiêu thụ, mạng lưới kinh doanh rau an toàn trên địa bàn thành phố còn mỏng, quy mô nhỏ lẻ, manh mún và chưa được đầu tư thỏa đáng.

Mạng lưới tiêu thụ rau an toàn bước đầu được triển khai tại ba chợ đầu mối bán buôn rau củ quả là chợ đầu mối phía Nam, chợ Long Biên, chợ Đồng Xa cùng 98 điểm bán hàng tại các cửa hàng, chợ, siêu thị và 11 tổ tiêu dùng rau an toàn.

So với hệ thống tiêu thụ rau củ quả thông thường, hệ thống tiêu thụ rau an toàn chỉ chiếm số lượng nhỏ. Ngoài ra, không ít điểm bán rau an toàn hoạt động kém hiệu quả, thậm chí phải đóng cửa do sức mua thấp.

Theo đó, trang thiếu bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng rau còn thiếu; việc quản lý mới chỉ dừng ở mức chứng nhận vùng, cơ sở đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau an toàn. Một mặt, thành phố cũng chưa có cơ chế chính sách đủ mạnh để khuyến khích phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn.

  • Trước tình hình này, cùng với việc kiến nghị ngành nông nghiệp phát triển các vùng sản xuất, cơ sở chế biến; Sở Công thương Hà Nội cũng đẩy mạnh xây dựng và phát triển mạng lưới tiêu thụ rau an toàn tại trung tâm thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại dưới nhiều hình thức nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau củ quả an toàn.
  • Tổng diện tích rau canh tác trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 12.041ha phân bố ở 22 quận, huyện, thị xã với trên 40 chủng loại rau. Trong đó, vùng sản xuất rau an toàn tập trung có 25 dự án với tổng diện tích 1.652ha; trong đó có chín dự án đã được phê duyệt đầu tư với tổng diện tích đạt 403ha.

Chia sẻ bài viết này: